Handelsbetingelser

 

1. Køb hos Starshop
2. Priser
3. Salg generelt
4. Særligt om butikssalg og afhentning
5. Levering
6. Afbestillinger
7. Betaling
8. Reklamationsret
9. Anvendelse af reklamationsret
10. Tilbagesendelse af varer som ikke indeholder fejl
11. Forsvarlig returnering
12. Er du i tvivl 

K Ø B E R E G L E R

13. Reklamationsret
14. Ombytningsret
15. Rimelig tid
16. Formodningsreglen
17. Fortrydelsesret
 1. KØB HOS Starshop:

Alle kontrakter/købsaftaler indgås på dansk

Man kan afgive en bestilling/indgå en købsaftale på følgende måder:

    Via telefon
    Online
    Via e-mail

Der er ikke indgået en bindende købeaftale med Starshop, før køber har modtaget en ordrebekræftelse fra Starshop, (Fremsendt pr. mail) - Denne ordrebekræftelse, erstatter den "automatisk generede" bestillingsbekræftelse, der fremkommer online og udsendes til købers mailadresse i forbindelse med bestillingen.

Det er ikke muligt at tilgå kontrakten efterfølgende via vores website. Hvis du ønsker at få tilsendt et nyt eksemplar af kontrakten pr. e-mail, så send en e-mail til starshop@starshop.dk


2. PRISER:

Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes.


3. SALG GENERELT:

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.

En bestilling slettes, såfremt den ikke er afhentet senest 5 hverdage efter bestillingen.

Afhentningsvarer faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet, og prisen ændres IKKE hverken ved prisfald eller stigning.5. LEVERING:

Leveringstiden er for alle lagervare fastsat til 5 arbejdsdage - Leverings info oplyses på manuel udsendt ordrebekræftelse (pr.  e-mail)  førstkommende arbejdsdag efter at bestillingen er foretaget.   

Der tages forbehold for levering af udsolgte varer og dermed udskudt levering, i tilfælde af leveringsproblemer ved Starshop´s grossister.   


6. AFBESTILLINGER:

Afbestillinger kan  ske ved, at fremsende en e-mail med mærket " Afbestilling ". Her bør bestillingstidspunkt samt bestillings ID fremgå.

Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten " Afbestilling ! " indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske inden kl. 14:00 samme dag, som bestillingen er foretaget.
 

7. BETALING:

De mulige betalingsmåder er:

- På webshoppen med DK, kreditkort på PayPal eller som bankoverførsel til DanskeBank reg.3361 konto 3116246252.


8. REKLAMATIONSRET:

Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos Starshop. Forskellen på reklamationsret og garanti kan ses under Punktet Garanti. Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted.

Starshop ombytter som udgangspunkt ikke uden mulighed for først at konstatere defekten, samt muligheden for at udbedre en konstateret defekt.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.


9. ANVENDELSE AF REKLAMATIONSRETTEN:

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Starshop inden rimelig tid efter fejlen/manglen er opdaget.

Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til Starshop's udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Starshop.


10. TILBAGESENDTE VARER SOM IKKE INDEHOLDER FEJL:

Ved indlevering/indsendelse af en defekte varer til Starshop, hvor fejlen er defineret og angivet af kunde og efterfølgende ikke kan konstateres af Starshop,  bliver varen returneret til kunde uden omkostninger for fejlsøgning.

Medfølger der tilbehør, som ikke fremgår af den medsendte/medleverede fejlbeskrivelse, kan Starshop ikke gøres ansvarlig for en eventuel bortkomst af disse effekter.

En vare skal returneres vedlagt en fakturakopi eller et faktura nummer hvor produktet fremgår af samt en fejlbeskrivelse, ellers vil produktet blive henlagt, til der foreligger fakturakopi samt en fejlbeskrivelse.11. FORSVARLIG RETURNERING:

Alle produkter, der returneres til Starshop skal være forsvarligt indpakket.

Skader som følge af mangelfuld emballering kan medføre at reklamationsretten bortfalder.

Alle produkter, der modtages fra Starshop indpakket i antistatisk emballage, skal ved returnering være indpakket i tilsvarende antistatisk emballage. Sker dette ikke, kan varen tage skade, hvilket kan resultere i at reklamationsretten bortfalder.

 

12. ER DE I TVIVL:

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Starshop, at De retter henvendelse til starshop@starshop.dk
 K Ø B E R E G L E R


13. REKLAMATIONSRET:

Reklamationsretten er kundens ret til, at reklamere over en vare, der har fejl eller mangler, som var til stede da varen blev solgt. Kunden har to år til, at finde fejl eller mangler på varen, som beviseligt er sælgerens ansvar. Bevisbyrden ligger hos kunden efter 6 måneder. Reklamationsret er kundens lovfæstede ret.14. OMBYTNINGSRET:

Forbrugeren kan som udgangspunkt kræve, at få ombyttet en vare i stedet for at acceptere sælgers tilbud om, at få varen repareret. Det var omvendt indtil 1 januar 2002. Der er dog et meget vigtigt forbehold: Forbrugeren kan kun kræve ombytning, hvis ikke kravet påfører sælger uforholdsmæssige omkostninger i forhold til en reparation.15. RIMELIG TID:

I den nye købelov har forbrugeren altid to måneder til at reagere efter, at en fejl eller mangel ved en vare er opdaget. Man betragter således reklamationer inden for 2 måneder, som værende inden rimelig tid og dermed i overensstemmelse med loven. Reklamation kan godt foretages senere end to måneder og stadig være i rimelig tid, men det må antages at høre til sjældenhederne.

 


16. FORMODNINGSREGLEN:

Den sidste væsentlige ændring af købeloven, er den såkaldte formodningsregel, der betyder, at inden for de første seks måneder efter et køb formodes det, at fejlen var til stede ved købet. Det er forretningen der bærer bevisbyrden.

 

17. FORTRYDELSESRET:

Hos Starshop  har du 14 dages fortrydelsesret.

Om Starshop.dk

Der sker nye spændende ting i Starshop universet! Vi er klar med både en ny flot butik og en opdateret webshop, der gør det lettere for dig at se vores spændende produkter. Kig forbi butikken!

Kontakt os

Få råd & vejledning
Mandag til Fredag kl. 10 - 16
Telefon
26 37 12 61
Email
starshop@starshop.dk

Facebook